Školní družina

Vychovatelky školní družiny
Jana Zugarová – 1.oddělení – 1., 2. a 4. třída (vedoucí vychovatelka)
Jana Horníčková – 2.oddělení – 1. a 3. třída

Kontakt do školní družiny: 602 543 803

ŠVP ŠD
Vnitřní řád ŠD