Školní družina

Vychovatelky školní družiny
Jana Zugarová – 1.oddělení – 1. a 3. třída (vedoucí vychovatelka)
Jana Horníčková – 2.oddělení – 1. a 2. třída

Kontakt do školní družiny: 602 543 803

ŠVP ŠD
Řád ŠD
Fotografie ze ŠD