Organizace školního roku

I. pololetí od 1.9.2022 do 31.1.2023
II. pololetí od 1.2.2023 do 30.6.2023
Podzimní prázdniny od 26.10.2022 do 27.10.2022
Vánoční prázdniny od 23.12.2022 do 2.1.2023
Pololetní prázdniny 3.2.2023
Jarní prázdniny od 13.3.2023 do 19.3.2023
Velikonoční prázdniny 6.4.2023
Letní prázdniny od 1.7.2023 do 3.9.2023