Organizace školního roku

I. pololetí od 1.9.2020 do 28.1.2021
II. pololetí od 1.2.2021 do 30.6.2021
Podzimní prázdniny od 29.10.2020 do 30.10.2020
Vánoční prázdniny od 23.12.2020 do 3.1.2021
Pololetní prázdniny 29.1.2021
Jarní prázdniny od 22.2.2021 do 28.2.2021
Velikonoční prázdniny 1.4.2021
Letní prázdniny od 1.7.2021 do 31.8.2021