Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Hrušky, příspěvkové organizace

Naše škola

Motto školy
Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost. Utvářet a posilovat v dětech pozitivní přístup k lidem a ke světu.

Vážení rodiče,
od 17.5. 2021 bude výuka žáků na I. stupni probíhat bez rotací, běžný provoz bude ve všech ročnících dle platného rozvrhu.
Testování bude probíhat jedenkrát týdně, pravidla pro roušky stejně jako dosud.
Vstup do školy od 7:40 – testování bude probíhat ve třídách.
Provoz ŠD bude bez omezení v běžném režimu.

Jsem ráda, že Vám můžeme zaslat konečně alespoň trochu pozitivnější informace.

Mgr. Svatava Bradávková

Stravování žáků ZŠ Hrušky od pondělí 17.5.2021
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 17.5.2021 povolena prezenční výuka na základních školách a to pro žáky 1. až 5. třídy základní školy.

Stravování žáků je upraveno následovně:
žáci vstupují do výdejny ZŠ pouze s rouškou
výdej obědů probíhá po třídách – viz rozvrh vyučování ZŠ Hrušky

Všichni žáci jsou od pondělí 17.5.2021 přihlášeni na obědy!
Žádáme proto rodiče žáků ZŠ Hrušky, aby do pátku 14.5.2021 své dítě v případě nemoci(nebo jiných okolností) odhlásili z obědů obvyklým způsobem!


V Hruškách 11.5.2021

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 ZDE
Žádost o přijetí 2021-2022 ZDE
Žádost o odklad 2021-2022 ZDE
Dotazník 2021-2022 ZDE

Výsledky přijímacího řízení žáků do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 ZDE

Informace k distanční výuce ZDE

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE

SITUACE SOUVISEJÍCÍ SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU
Ředitelství školy průběžně monitoruje situaci související se šířením nového koronaviru. 
Za výchozí informace mu slouží stránky MŠMT – zde,
Jihomoravského kraje – zde
a Krajské hygienické stanice v Brně – zde.