Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Hrušky, příspěvkové organizace

Naše škola

Motto školy
Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost. Utvářet a posilovat v dětech pozitivní přístup k lidem a ke světu.

Finanční podpora školy
Č. účtu školy: 86-172 4430297/0100.
Do zprávy pro příjemce napište DAR.
Za solidaritu mnohokrát děkujeme

Škola před a po tornádu – video ZDE

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom poděkovat všem, kteří na nás myslí a podporují nás, naši školu a naše žáčky. V současné době jsme moc rády za jakoukoliv finanční podporu, tu materiální zatím nepotřebujeme, protože stále nevíme přesné škody a nemáme ani prostory k uskladnění. Pokud budeme potřebovat pro školu nebo naše žáčky nějakou materiální podporu, zveřejníme to tady na našich stránkách.

Mnohokrát děkujeme učitelský sbor základní školy

Pomoc rodinám s dětmi

Ecocentrum Velké Pavlovice (Trkmanka) nabízí pobytový tábor pro děti od 6 do 10 let v termínu od 19.7 do 23.7. Vše sponzorsky hrazeno.
Kontakt: 774 364 010

Aquapark Olešná Nabízí pobytový tábor pro 10 dětí. Zajistíme odvoz a návrat dětí.
Termíny: 5. – 11.7 a 12. – 18.7
V ceně je ubytování, strava, pedagogický dozor, plavčík, program.
Kontakt: Jana Vicherková 775 767 965 (domlouval to pan Vítek.

Břeclav pod zámkem nabízí zázemí pro děti táborového typu. Zajištěn nocleh, doprava, stravování, hlídání i program.
Kapacita 50 dětí. Jsme vybaveni materiálně i personálně. Vše bezplatně.
Kontakt: Magdaléna Podolská 776 806 503, Cyril Podolský 608 716 872

Letní camp pro děti z obcí postižených tornádem
Campy budou probíhat celé prázdniny formou příměstských táborů. Denně od 8:00 do 16:00 na základní škole Prušánky.
Zajistíme program, pedagogický dozor, výlety stravu i pitný režim.
Kontakt: Alena Vlková (koordinátorka) 777 311 610, Zš Prušánky 518 374 151

Vážení rodiče,
od 17.5. 2021 bude výuka žáků na I. stupni probíhat bez rotací, běžný provoz bude ve všech ročnících dle platného rozvrhu.
Testování bude probíhat jedenkrát týdně, pravidla pro roušky stejně jako dosud.
Vstup do školy od 7:40 – testování bude probíhat ve třídách.
Provoz ŠD bude bez omezení v běžném režimu.

Jsem ráda, že Vám můžeme zaslat konečně alespoň trochu pozitivnější informace.

Mgr. Svatava Bradávková

Stravování žáků ZŠ Hrušky od pondělí 17.5.2021
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 17.5.2021 povolena prezenční výuka na základních školách a to pro žáky 1. až 5. třídy základní školy.

Stravování žáků je upraveno následovně:
žáci vstupují do výdejny ZŠ pouze s rouškou
výdej obědů probíhá po třídách – viz rozvrh vyučování ZŠ Hrušky

Všichni žáci jsou od pondělí 17.5.2021 přihlášeni na obědy!
Žádáme proto rodiče žáků ZŠ Hrušky, aby do pátku 14.5.2021 své dítě v případě nemoci(nebo jiných okolností) odhlásili z obědů obvyklým způsobem!


V Hruškách 11.5.2021

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 ZDE
Žádost o přijetí 2021-2022 ZDE
Žádost o odklad 2021-2022 ZDE
Dotazník 2021-2022 ZDE

Výsledky přijímacího řízení žáků do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 ZDE

Informace k distanční výuce ZDE

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE

SITUACE SOUVISEJÍCÍ SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU
Ředitelství školy průběžně monitoruje situaci související se šířením nového koronaviru. 
Za výchozí informace mu slouží stránky MŠMT – zde,
Jihomoravského kraje – zde
a Krajské hygienické stanice v Brně – zde.