Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Hrušky, příspěvkové organizace

Naše škola

Motto školy
Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost. Utvářet a posilovat v dětech pozitivní přístup k lidem a ke světu.

Vážení rodiče,
od 4. ledna 2021 bude zahájena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku.
Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, pouze bez TV (dle počasí pobyt venku nebo náhradní činnosti) v hodinách HV bez zpěvu.
Po celou dobu pobytu ve škole musí mít děti roušky, proto na den alespoň 3- 4 kusy.

Příchod do školy: 1. třída – 7:40 hod. 2.třída – 7:50 hod. Provoz ŠD a školní výdejny obědů bude zajištěn.

Pro žáky 3., 4, a 5. ročníku bude zahájena distanční výuka, přesné pokyny zašlou třídní paní učitelky e-mailem.

Tento stav potrvá zatím do 10.1.2021.

Mgr. Svatava Bradávková

Stravování žáků ZŠ Hrušky od 4.1.2021
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví je povolena od pondělí 4.1.2021 výuka na základních školách a to pro žáky 1. a 2. třídy základní školy.

Stravování žáků je upraveno následovně:
– žáci vstupují do výdejny ZŠ pouze s rouškou
– výdej obědů probíhá po třídách – viz rozvrh vyučování ZŠ Hrušky

Všichni žáci jsou od 28.12.2020 odhlášeni z obědů!
Žádáme proto rodiče žáků ZŠ Hrušky, aby do 30.12.2020 své dítě v případě zájmu přihlásili na oběd !


Pro žáky 3 -5 tříd je zajištěno stravování do jídlonosičů. Jídlonosiče jsou na výměnu(je třeba 2 kusy) Pro tyto žáky se budou vydávat obědy od 11,00 – do 11,30 hodin, ve vchodu do MŠ – kancelář vedoucí ŠJ

V Hruškách 28.12.2020

Informace k distanční výuce ZDE

Stravování žáků ZŠ Hrušky od 30.11.2020 ZDE
Rozvrh obědy od 30.11.2020 ZDE

Organizace týdne 26. – 30.10.2020 ZDE

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE

SITUACE SOUVISEJÍCÍ SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU
Ředitelství školy průběžně monitoruje situaci související se šířením nového koronaviru. 
Za výchozí informace mu slouží stránky MŠMT – zde,
Jihomoravského kraje – zde
a Krajské hygienické stanice v Brně – zde.