Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Hrušky, příspěvkové organizace

Naše škola

Motto školy
Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost. Utvářet a posilovat v dětech pozitivní přístup k lidem a ke světu.

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 ZDE
Žádost o přijetí 2021-2022 ZDE
Žádost o odklad 2021-2022 ZDE
Dotazník 2021-2022 ZDE

Výsledky přijímacího řízení žáků do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 ZDE

Rotační výuka – plán a organizace
od 12.4.2021 ZDE
Testování žáků – leták pro rodiče ZDE
Instruktážní video – Singclean test ZDE

Stravování žáků ZŠ Hrušky od 12.4.2021
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví je povolena od pondělí 12.4.2021 výuka na základních školách a to v rotačních cyklech(viz rozvrh ZŠ Hrušky) Od 12.4.začínají prezenční vzdělávání žáci 2.+4.+5. třídy.(1.+3. třída má distanční vzdělávání).
Stravování žáků je upraveno následovně:
– žáci vstupují do výdejny ZŠ pouze s rouškou(respirátotrem)
– výdej obědů probíhá po třídách – viz rozvrh vyučování ZŠ Hrušky.
Opět mají nárok na oběd všichni žáci ZŠ přihlášení ke stravování.
Změna je pouze ve výdeji jídla.
Žáci vzdělávající se prezenčně dostanou oběd ve výdejně ZŠ.
Žáci vzdělávající se distančně mají nárok na odběr obědu do jídlonosiče
Všichni žáci jsou od 1.3.2021 odhlášeni z obědů!
Žádáme proto rodiče žáků ZŠ Hrušky,
aby do 9.4.2021 své dítě v případě zájmu přihlásili na oběd !
(důsledně dbejte na přihlašování a odhlašování z obědů)
Jídlonosiče jsou na výměnu(je třeba 2 kusy – podepsané) Pro tyto žáky se budou vydávat obědy od 11,00 – do 11,15 hodin, ve vchodu do MŠ – kancelář vedoucí ŠJ.


V Hruškách 8.4.2021

Informace k distanční výuce ZDE

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE

SITUACE SOUVISEJÍCÍ SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU
Ředitelství školy průběžně monitoruje situaci související se šířením nového koronaviru. 
Za výchozí informace mu slouží stránky MŠMT – zde,
Jihomoravského kraje – zde
a Krajské hygienické stanice v Brně – zde.