Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Hrušky, příspěvkové organizace

Naše škola

Motto školy
Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost. Utvářet a posilovat v dětech pozitivní přístup k lidem a ke světu.

Organizace 1. školního týdne

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020 v 8 hodin. Sejdeme se na dvoře školy.

Děti z první třídy si přinesou přezůvky a aktovku, ostatní děti si věci přinesou až následující den.

Za nepříznivého počasí se bude zahájení školního roku konat ve třídách a přezůvky by si přinesly všechny děti.

Rodiče prvňáčků musí mít roušku při vstupu do školy.

2. – 4. 9. bude vyučování od 8:00 do 11:40, kromě první třídy.

První třída končí následovně: 2.9.- v 9:40, 3.9. – v 10:45, 4.9. – v 11:40.

Školní družina bude plynule navazovat na výuku od 2.9. pro všechny přihlášené děti.

Pozor, změna v organizaci přesunu do jídelny a výdejů obědů.

Děti, které nenavštěvují družinu, se budou do jídelny přesunovat samostatně. Jídlo bude vydáváno dle rozpisu MŠ. Pro děti v ŠD se nic nemění. 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE

Žádáme rodiče, kteří mají zájem o stravování svého dítěte na školní rok 202/2021, aby odevzdali vyplněnou přihlášku ZDE do poštovní schránky Mateřské školy Hrušky, do 10.června 2020.

Výsledky přijímacího řízení ZDE

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o způsobu otevření naší školy.
Zahájení provozu bude 25. května 2020. Běžná výuka nebude obnovena, bude dobrovolná, v jedné třídě se bude učit pouze 15 dětí bez možnosti složení skupiny průběžně měnit. Skupina může být složena z různých věkových kategorií, o složení rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25.5.2020. Každý žák bude muset předložit čestné prohlášení rodičů, že on ani nikdo z jeho domácnosti není zdravotně rizikový, prohlášení viz. příloha.
Provoz školy bude upřesněn dle počtu přihlášených žáků. Předpoklad je, že pobyt žáků ve škole pro 3. – 5. třídu bude max. do 13.00 hod., pro 1. a 2. třídu max. do 14.00 hod. Vše se bude odvíjet dle provozních a personálních možností školy, Vzhledem k tomu, že některé paní učitelky patří do rizikové skupiny, počítejte s možností, že žáci budou muset po celou dobu pobytu ve škole nosit ochrannou roušku.
Žádáme Vás o závazné vyjádření, do 11.5.2020, zda Vaše dítě nastoupí nebo nenastoupí (zašlete třídní učitelce na e-mail).
Podrobný manuál naleznete v příloze. Přihlášeným dětem pošleme příští týden konkrétní informace o provozu a hygienických pravidlech.

V Hruškách 4.5.2020 Mgr. Svatava Bradávková

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ZDE
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ZDE

Důležitá informace ZŠ Hrušky
Dle nařízení vlády se od středy 11.3.2020 až do odvolání zavírají základní školy.
Žáci zůstanou doma a třídní učitelky budou e-mailem zasílat v omezené míře učivo k procvičení.
Další informace budou posílány e-mailem nebo prostřednictvím místního rozhlasu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Svatava Bradávková

Mimořádné opatření ZDE

SITUACE SOUVISEJÍCÍ SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU
Ředitelství školy průběžně monitoruje situaci související se šířením nového koronaviru. 
Za výchozí informace mu slouží stránky MŠMT – zde,
Jihomoravského kraje – zde
a Krajské hygienické stanice v Brně – zde.