Zaměstnanci

ředitelka školy
Mgr. Bradávková Svatava
tel: 519 343 238, 602 543 802
e-mail: zs.hrusky@zshrusky.cz

výchovný poradce 
Mgr. Janulíková Hana
tel: 519 343  845, 602 543 804
e-mail: zsh.hj@zshrusky.cz

školní metodik prevence
Mgr. Mikolášová Jana
tel: 519 343  845e-mail: zsh.jm@zshrusky.cz

třídní učitelé
tel: 519 343 845 – sborovna
602 543 804 – mobil sborovna

1. tř. Mgr. Lenka Holečková, email: zsh.lh@zshrusky.cz
2. tř. Mgr.  et Mgr. Jana Mikolášová, email: zsh.jm@zshrusky.cz
3. tř. Mgr. Barbora Čermáková, email: zsh.bc@zshrusky.cz
4. tř. Mgr. Hana Janulíková, email: zsh.hj@zshrusky.cz
5. tř. Mgr. Marcela Vrzalová, email: zsh.mv@zshrusky.cz

vychovatelka ŠD
Zugarová Jana, tel: 602 543 803, email: zsh.jz@zshrusky.cz (1.oddělení)
Horníčková Jana (2.oddělení)

provozní pracovnice
Bendová Marcela – školnice, tel: 602 543 814
Vladimíra Špacírová