Život dětem

Život dětem děkuje
Tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní školy za účast při sbírce ve školním roce 2021/2022 a za finanční částku 3 600 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. 
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. 
Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv. www.zivotdetem.cz